__ maken van iemand, verpletterend winnen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ maken van iemand, verpletterend winnen” is: Gehakt