Maker van de eerste hybride auto – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Maker van de eerste hybride auto” is: Toyota