Materiaal dat vaak is gebruikt voor tandvullingen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Materiaal dat vaak is gebruikt voor tandvullingen” is: Amalgaam