Materiaal gebruikt voor schildersdoeken – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Materiaal gebruikt voor schildersdoeken” is: Canvas