Materiaal om op te tekenen of te schrijven – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Materiaal om op te tekenen of te schrijven” is: Papier