Me and Mrs Jones was een hit van deze zanger – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Me and Mrs Jones was een hit van deze zanger” is: Billy paul