Mensen met Gilles de la __ hebben tics – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Mensen met Gilles de la __ hebben tics” is: Tourette