Mensen van buiten de organisatie – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Mensen van buiten de organisatie” is: Externen