Merels, rietzangers, kieviten en winterkoninkjes – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Merels, rietzangers, kieviten en winterkoninkjes” is: Vogels