Meststof van biologisch afval – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Meststof van biologisch afval” is: Compost