__ met de kraan open – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ met de kraan open” is: Dweilen