Met deze dieren trok Hannibal over de Alpen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Met deze dieren trok Hannibal over de Alpen” is: Olifanten