Met deze westernserie werd Clint Eastwood bekend – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Met deze westernserie werd Clint Eastwood bekend” is: Rawhide