Met veel officieel uiterlijk vertoon – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Met veel officieel uiterlijk vertoon” is: Plechtig