Micro-organisme dat gezond en ongezond kan zijn – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Micro-organisme dat gezond en ongezond kan zijn” is: Bacterie