Middel om een doel te bereiken – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Middel om een doel te bereiken” is: Vehikel