Mijnheer __ weet niet wat swing is, plaat uit 1938 – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Mijnheer __ weet niet wat swing is, plaat uit 1938” is: Dinges