Moet je doen op de rommelmarkt – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Moet je doen op de rommelmarkt” is: Afdingen