Monster – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Monster” is: Specimen