Mythische vogel die uit zijn eigen as herrijst – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Mythische vogel die uit zijn eigen as herrijst” is: Feniks