Na Moskou en Istanbul de grootste stad in Europa – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Na Moskou en Istanbul de grootste stad in Europa” is: Londen