Naar bed naar bed zei __ – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Naar bed naar bed zei __” is: Duimelot