Naar buiten drijven – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Naar buiten drijven” is: Uitroken