Naar dit element is Silicon Valley vernoemd – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Naar dit element is Silicon Valley vernoemd” is: Silicium