Nederige lichaamshouding in de kerk – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Nederige lichaamshouding in de kerk” is: Knielen