Nederlands woord voor aurora borealis – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Nederlands woord voor aurora borealis” is: Poollicht