Neemt een vrijmetselaar zelden ter hand – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Neemt een vrijmetselaar zelden ter hand” is: Troffel