Nepmedicijn, vaak gebruikt in onderzoek – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Nepmedicijn, vaak gebruikt in onderzoek” is: Placebo