New Yorkers noemen dit The City – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “New Yorkers noemen dit The City” is: Manhattan