Niet de officiële taal van Suriname – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Niet de officiële taal van Suriname” is: Surinaams