__ non grata – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ non grata” is: Persona