Noodzaak, iets wat snel moet gebeuren – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Noodzaak, iets wat snel moet gebeuren” is: Urgentie