Nu de grootste stad van Flevoland, vroeger water – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Nu de grootste stad van Flevoland, vroeger water” is: Almere