Omgevouwen hoekjes in een boek of tijdschrift – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Omgevouwen hoekjes in een boek of tijdschrift” is: Ezelsoren