Omgooien of zelf omvallen, vaak van moeheid – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Omgooien of zelf omvallen, vaak van moeheid” is: Omkiepen