Onbezonnen, zorgeloos, mogelijk gevaarlijk – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Onbezonnen, zorgeloos, mogelijk gevaarlijk” is: Roekeloos