Onmisbaar ingrediënt in een hotdog – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Onmisbaar ingrediënt in een hotdog” is: Knakworst