Ontheiliging, een aanslag op de eerbaarheid – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Ontheiliging, een aanslag op de eerbaarheid” is: Schennis