Oost-Romeins rijk, enorm doorgeefluik van cultuur – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Oost-Romeins rijk, enorm doorgeefluik van cultuur” is: Byzantium