Op apegapen liggen van iets of iemand – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Op apegapen liggen van iets of iemand” is: Adoreren