Op deze avonturier werd Pocahontas verliefd – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Op deze avonturier werd Pocahontas verliefd” is: John smith