Op drift geraakt bevroren water – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Op drift geraakt bevroren water” is: ijsschots