Op een boot heet deze ruimte een kombuis – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Op een boot heet deze ruimte een kombuis” is: Keuken