Op radio of tv het nieuws van de dag brengen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Op radio of tv het nieuws van de dag brengen” is: Journaal