Opgetrokken van steen of hout – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Opgetrokken van steen of hout” is: Gebouwd