Opslag voor digitale gegevens (Eng.) – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Opslag voor digitale gegevens (Eng.)” is: Database