Optisch instrument, uitgevonden in Nederland – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Optisch instrument, uitgevonden in Nederland” is: Telescoop