Ouderwets apparaat om de was mee uit te wringen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Ouderwets apparaat om de was mee uit te wringen” is: Mangel