Overbrugt een rijweg – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Overbrugt een rijweg” is: Viaduct