Papier dankt zijn naam aan dit gewas – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Papier dankt zijn naam aan dit gewas” is: Papyrus